Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Konzultace pro žáky 2. stupně ZŠ

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách a na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 25. 5. 2020 je možno v období od 8. do 30. června 2020 realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhých stupňů základních škol.


Na naší škole proběhnou konzultace, které budou organizovány pro každou třídu (skupinu) dle upraveného rozvrhu 1 – 2x týdně. Ve skupině bude maximálně 15 žáků. O zařazení do skupiny rozhoduje ředitelka školy.


Účast žáků je dobrovolná. Na konzultace je nutné se předem přihlásit (do 31. 5. 2020).


Na základě počtu přihlášených žáků budeme informovat zákonné zástupce o provozu školy, hygienických opatřeních, o stravování, o příchodech a odchodech žáků, o organizaci vzdělávacích aktivit atd.


Pokud dojde ze strany Vlády ČR nebo MŠMT k dalším úpravám podmínek, budou platit nové, upravené podmínky.