Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Informace o nástupu žáků 9. ročníku a 1. stupně k prezenční výuce

Vážení rodiče,


jak zřejmě víte z médií, dojde postupně ke zrušení zákazu vstupu žáků některých ročníků do škol. Nejprve 11. května může začít probíhat prezenční příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky, potom 25. května začne prezenční výuka žáků 1. stupně.


Důležité upozornění:

Na výuku i přípravu bude nutno své dítě předem přihlásit a podepsat souhlas s podmínkami výuky a také “bezinfekčnost”. Pokud toto do stanoveného termínu neučiníte, nebudete už moci dítě do školy poslat! Veškeré pokyny a formuláře obdrží rodiče žáků 9. tříd v úterý 5. 5. a rodiče žáků 1. stupně v průběhu týdne mailem od třídních učitelů svých dětí. Věnujte tedy těmto zprávám zvýšenou pozornost! Příslušné formuláře si budete moci vyzvednout také ve škole (7 – 13 h). Povinností dítěte bude mít mimo jiné denně dvě roušky. Škola bude mít právo dítě v případě nedodržování předpisů z této denní výuky vyškrtnout. Prosím, nepodceňte tuto skutečnost v zájmu zdraví všech i bezproblémové výuky Vašeho dítěte.


Výuka 1. stupně bude probíhat denně a v případě potřeby se Vám o dítě “postaráme” od 8 do 16 hodin. O možnosti stravování ve školní jídelně budete v předstihu informováni.


Příprava 9. ročníku bude probíhat dvakrát týdně, a to z matematiky a češtiny.


Přihlášení dítěte na tuto výuku je z Vaší strany dobrovolné. Pokud ale dítě přihlásíte, bude třeba jeho absence omlouvat stejně jako na běžnou výuku za normálních okolností, tedy prostřednictvím omluvenek. Pokud ho odhlásíte, dítě už nadále do školy docházet nebude.


V příloze č. 1 Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020.


V příloze č. 2 najdete také informace o tom, jak budou Vaše děti hodnoceny na vysvědčení.


 

V Hati dne 3. 5. 2020                                                                                                Mgr. Rita Sobková, ředitelka školy

pdf Čestné prohlášení (268.8 kB)
pdf Příloha č. 1 (1021 kB)
pdf Příloha č. 2 (127.4 kB)