Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - Malý mulař

MŠ - Malý mulař
Na středu 11.3. 2 020 se děti velice těšily. Měla se konat akce s názvem ,,Malý mulař '' .Mulař - neznámé slovo - a nejen pro děti, ale i pro některé rodiče. Dnes už všechny děti v naší mateřské školce ví, že je to prastarý výraz pro dnešního  ZEDNÍKA. V tomto projektu,, Malý mulař''  pod záštitou MAP 2 HLUČÍNSKO nám pedagogická pracovnice Muzea Hlučínska přiblížila prastaré řemeslo našich dědů a pradědů - ZEDNÍKA. Děti se seznámily s výrobou cihel, se způsobem stavby domu, s nářadím, které zedník ke své práci potřebuje....Samy si vyzkoušely práci s ,,kelňou'' (lopatkou), hladítkem, metrů, vodní váhou.... Jak beseda probíhala a jak byly děti šikovné si můžete prohlédnout na fotografiích.
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař
MŠ - Malý mulař