Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Zeměpisná olympiáda

V letošním školním roce jsme se již tradičně zapojili do zeměpisné olympiády. Ve školním kole, které bylo rozděleno do tří kategorií, soutěžilo celkem 22 žáků, z nichž tři postoupili do kola okresního, které proběhlo 26. 2. 2020 v Opavě. Za kategorii A – 6. třídy – to byl Tomáš Poštulka, za kategorii B – 7. třídy – Jan Pšenica a za kategorii C – 8. a 9. třídy – nás reprezentovala Veronika Kolenková.


Soutěž je rozdělena na tři části: 1. Práce s atlasem, 2. Test vědomostí – bez atlasu, 3. Praktická část.


Tema kategorie A - kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie, tema kategorie B - kartografie, obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie - Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika a tema kategorie C - kartografie a geoinformatika, obecná fyzická geografie – Evropa.


Všem třem žákům, kteří nás s dobrým výsledkem reprezentovali v okrese, děkujeme.