Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Dětský maškarní ples

Dětský maškarní ples

V neděli 26.1.2020 se konal v KD v Hati DĚTSKÝ  MAŠKARNÍ  PLES.


Dvojice klaunů Gábina a Jožin si připravili pro děti nejen zajímavé soutěže, veselé písně k tanci ale také pomohli rodičům s tombolou.

Ve Fotogalerii MŠ si můžete prohlédnout, jak to dětem slušelo, jak pestrý byl rej masek a že některé děti byly k nepoznání...

Za touto zdařilou akcí se skrývá velká ochota a pracovitost některých rodičů a hlavně pana Vyškovského, který vše zorganizoval. Tímto bychom jim chtěly poděkovat a podpořit je v další práci.


                                                 Děkujeme   učitelky MŠ Hať.