Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - Méďa zdravotník na hřišti

MŠ - Méďa zdravotník na hřišti

V prosinci k nám přijely tři členky ČČK z Opavy a seznámily naše děti se základními pravidly bezpečného chování na veřejných hřištích a pískovištích. Formou hry děti upozornily na určitá rizika, které by mohla ohrozit jejich zdraví – např. jak se zachovat, když na pískovišti nebo na hřišti najdou bonbón, lízátko, PET láhev COCACOLY… NEJÍST, NEPÍT a samy je mohou vyhodit do odpadkového koše. Když naleznou střepy, výkaly psů a koček – zavolat dospělého. Kdyby viděly pohozenou injekční stříkačku s jehlou -  NESAHAT NA NI a ihned volat POLICII ČR.


Pak si ještě vyzkoušely obvazování ruky kamaráda, oblékání záchranného obleku, skládání puzzlí lidské tělo, seznámily se s masáží srdce, poslechly si tlukot srdce svého kamaráda FONENDOSKOPEM, nasazování jednorázových rukavic aj.

MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti
MŠ - Méďa zdravotník na hřišti