Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)

MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)

V pátek 6.12. se proměnila naše třída Motýlková na třídu malých čertíků, čertic, andílků i jednoho malého Mikuláše. A když nás navštívil samotný Mikuláš se svými pomocníky, nestačili jsme se divit, jak byli všichni jako vyměnění....Mikuláš s anděly a dvěma čerty jen chválili a za odměnu rozdávali sladkosti. Ale i po jejich odchodu si děti Čertí den užily. Vyzkoušely si hod ,,uhlím" do ,, ohniště", prolézání ,,komínem"(tunelem), čertí honičku i čertí tanec. Odměnou jim byly talíře nakrájeného ovoce, ale i sladkosti, které si pak vzaly domů. Byl to prostě PRIMA DEN!

MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)
MŠ - Čertí den ve 2. třídě (Motýlci)