Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - Divadlo Letadlo

MŠ - Divadlo Letadlo
Ve středu 4.12.k nám do MŠ přijelo divadlo Letadlo s vánoční pohádkou. Ježeček se svědomitě a s radostí připravoval na Vánoce, ale myška uličnice ho neustále zlobila a prováděla mu neuvěřitelné rošťárny. Naštěstí láska a přátelství dělají zázraky a i neposlušná myška se proměnila v hodnou, milou a pracovitou kamarádku.
Děti si divadelní představení pěkně užily.

Na závěr ježeček s myškou popřáli všem dětem: ,,DOZLATOVA VYPEČENÉ VÁNOCE A SLADKÝ NOVÝ ROK!"


fotografie - 2. třída (Motýlci)

foto dalších tříd - viz FOTOGALERIE MŠ
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo
MŠ - Divadlo Letadlo