Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Učitelé „usedli do školních lavic“

V rámci projektu Moravskoslezského kraje „Etická výchova zlepšuje sociální klima škol v rámci MSK III.“, pedagogové naší školy prošli 8 hodinovým seminářem „Pedagogická komunikace a klima školy“. Ten se konal v době podzimních prázdnin a to ve středu 30. 10. 2019 ve školní budově. Zatímco žáci čerpali volno k odpočinku, my jsme tento čas využili k získání nových poznatků, které nám budou přínosem k naší další práci. Seminář byl nabitý novými informacemi a zároveň jsme si prakticky vyzkoušeli různé aktivity.