Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Výlet do Prahy

Výlet do Prahy

V rámci česko-polské spolupráce jsme se někteří žáci 7. třídy spolu s žáky z Bienkowic (z Polska) zúčastnili výletu do Prahy. V úterý 22. října v půl šesté ráno jsme se všichni, plní očekávání, sešli na vlakovém nádraží v Ostravě. Cesta do Prahy trvala něco přes tři hodiny. Program, který nás čekal, byl bohatý. Navštívili jsme Národní třídu, jejíž dominantou je Národní divadlo. Poblíž Národní třídy se nachází socha hlavy Franze Kafky, která se otáčí. Potom jsme jeli na Petřín. Venku byla docela velká mlha a nebyl moc dobrý výhled, proto jsme se pobavili aspoň v zrcadlovém bludišti. Poté jsme spěchali na Pražský hrad, abychom viděli výměnu stráží. Velký dojem na nás udělala návštěva Chrámu sv. Víta a Vladislavského sálu, který byl a je svědkem všech významných událostí v Českém státě. Prošli jsme se Zlatou uličkou a na Karlově mostě jsme obdivovali nejen sochy, ale také nás uchvátil výhled na Vltavu. Ve tři hodiny jsme už stáli na Staroměstském náměstí a koukali nahoru na Staroměstský orloj. Návštěvu Prahy jsme ukončili na Václavském náměstí. Před šestou hodinou jsme už všichni seděli ve vlaku směr Ostrava. Unavení ale spokojení. Přes počáteční ostych, jsme se blíže seznámili s kamarády z Polska a cesta zpět ubíhala rychle v družném rozhovoru s nimi. S některými děvčaty si píšeme, i když někdy musíme použít překladač.

 


                                                                                                                   Kristýna M. a Nela M., 7. tř.

Výlet do Prahy
Výlet do Prahy
Výlet do Prahy