Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Vycházka do přírody

Vycházka do přírody

V rámci předmětu Člověk a svět práce jsme se vydali se třídou na vycházku do přírody. Došli jsme k poldru, u kterého jsme si vysvětlili k čemu slouží a potom jsme se vypravili do lesa. Zde jsme viděli pěkné rostliny a houby. Při sběru různých přírodnin jsme také našli odpadky, které jsme posbírali do tašky. Pokračovali jsme v cestě a došli jsme k rybníku a vyfotili se u něj. Nasbírané odpadky jsme přinesli ke škole a roztřídili je do kontejnerů. Z přírodnin jsme vyráběli různé dekorace a výrobky.


                           

                                                                             Jana Š., Jana N., žákyně 5. A

Vycházka do přírody
Vycházka do přírody
Vycházka do přírody
Vycházka do přírody
Vycházka do přírody
Vycházka do přírody
Vycházka do přírody
Vycházka do přírody
Vycházka do přírody
Vycházka do přírody
Vycházka do přírody