Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Beseda o závislostech

Beseda o závislostechPřed nedávnem jsme navštívili Psychiatrickou léčebnu v Opavě. Setkali jsme se s lidmi, kteří byli závislí na drogách a rozhodli se léčit. Beseda s těmito lidmi nám dala daleko víc než přednáška odborníka. Vlastní zkušenost má vždycky větší váhu. Některým žákům ukápla i slza, neboť příběhy klientů byly děsivé, smutné a odstrašující.  Podle mě se tito lidé setkávají často s předsudky, které bychom neměli vynášet, pokud nevíme, čím si prošli. Musím se přiznat, že pokud bych takového člověka potkala na ulici, neřekla bych, že je nebo byl závislý. Hlavní je se do takové situace nikdy nedostat a umět říci  drogám ne!!

 

 

                                                                                                                                  Terezie Š., 9. A