Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Návštěva Úřadu práce v Opavě

Úřad práce Opava

 

 

 

Ve středu 18. 9. 2019 jsme jeli autobusem do Opavy na Úřad práce. Jeli jsme o půl sedmé autobusem do Hlučína a poté jsme přestoupili na autobus do Opavy. V Opavě jsme si cestou na pracovní úřad trochu prohlédli město. Když jsme přišli na úřad práce, uvítala nás milá paní, se kterou jsme šli do učebny. Seznámila nás s druhy povolání, představila nám druhy škol a zeptala se nás, na jakou školu bychom chtěli jít po deváté třídě. Na závěr nám ještě rozdala časopisy na veletrh škol.

 

                                                                               

                                                                                                                       Monika V.,  9.A