Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva

MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
V pátek 20.9. navštívily děti z 2. třídy Motýlkové a 4. třídy Berušky výstavu chovatelů drobného zvířectva. Na velkém prostranství za požární zbrojnicí jsme si mohli prohlédnout králíky, holuby, slepice, kačeny, husy a dokonce i bažanty různých druhů, barev, velikostí....Děti byly nadšené z tak velkého množství zvířat a ještě větší radost měly, když si mohly králíčka nebo holoubka samy pohladit. Výstava se všem dětem velice líbila.

Tímto bychom chtěly poděkovat panu Romanu Pončíkovi, celé jeho rodině i ostatním členům SPOLKU  CHOVATELŮ za milé přijetí, ochotu dětem poskytnout nové informace a pozoruhodnosti ze života domácích užitkových zvířat a taky za balíček sladkostí, který si z výstavy odnesly domů.
                                                                                               

                                                                                  
                                                                                                                                         učitelky MŠ
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva
MŠ - Návštěva výstavy drobného zvířectva