Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - Informace pro rodiče dětí nastupujících do MŠ

Jak postupovat, aby vaše dítě nastoupilo do mateřské školy bez slziček.


Citlivý přístup, motivace a správné načasování – to jsou důležité prvky, které pomohou k poklidnému nástupu vašeho dítěte do školky. Jestliže nezvládá vstup do školky úplně dobře, použijte různé možnosti, abyste mu začátek této nové životní kapitoly ulehčili co nejvíce. Z vývojového hlediska je nejlepší věk třetí rok života. Dítě je pro školku zralé ve chvíli, kdy hledá nové činnosti, podněty, kamarády a objevuje svět. Pro takové dítě bude mateřská škola zdrojem poznání nových věcí a místem, kde se může rozvíjet.Co má dítě umět před nástupem do školky?


Dítě by mělo znát své příjmení a jméno, umět si říci, co chce nebo potřebuje, vyzout a nazout boty, spolupracovat při oblékání a svlékání, vysmrkat se a používat kapesník, držet lžíci a umět se najíst, dokázat sedět u stolu při jídle, umět pít z hrnečku a skleničky, používat toaletu, umět si umýt ruce, utřít do ručníku, umět si vyčistit zuby a ujít kratší vzdálenost. Věci do školky připravujte s dítětem společně, lépe si zapamatuje a navíc si je i pozná. Ukazujte mu, kam jeho věci v šatně patří a klidně jej můžete nechat, aby si je uložilo samo.Jak dítě připravit do školky


Je jasné, že žádné dítě nemůže umět úplně vše. Nebojte se, ze začátku mu pomohou učitelky se vším, co bude potřebovat. Je však důležité tyto činnosti s dítětem trénovat, aby se pak necítilo méněcenné oproti ostatním dětem, které tyto dovednosti již zvládají.Jak dítko správně motivovat?


S dítětem si o mateřské škole hodně povídejte. Mluvte o tom, jak bude skvělé, až bude mít ve školce tolik nových kamarádů, co všechno se naučí, apod. Využijte den otevřených dveří v naší mateřské škole v pátek dne 30. 8. 2019, jděte se tam společně podívat. Doma o školce mluvte jen hezky, nikdy děti nestrašte. Zapomeňte na věty typu „Jen počkej, ve školce se s tebou takto mazlit nebudou!“ a jiné výhrůžky. Dítě by si vytvořilo negativní postoj hned před nástupem.Co dělat, pokud dítě ve školce pláče?


Většina dětí si musí na nový režim chvíli zvykat a pár slziček je normální. Časem si však zvykne a možná se i dočkáte toho, že bude plakat, že musí ze školky odcházet. Než si zvykne, volte pozitivní, klidný a vstřícný přístup. Dítě prožívá velkou změnu, narušil se jeho pocit bezpečí a jistoty. Velmi důležité je zbytečně neprodlužovat ranní loučení. Ráno vždy dítěti sdělte, co ho ten den ve školce čeká a kdy si pro něj přijdete. Čas vždy dodržujte, děti se zpočátku bojí, že se pro ně rodiče už nevrátí. Kdybyste slíbili, že pro něj přijdete např. po obědě a svůj slib nesplnili, dítě by si připadalo zrazené a druhý den by mohl být vstup do školky mnohem náročnější. Pobyt ve školce prodlužujte postupně, ať má dítě čas se postupně adaptovat.Jak předcházet smutku při nástupu do školky?


Dítě můžete na odloučení postupně připravovat, třeba občasným hlídáním sousedů bez vaší přítomnosti. Berte dítě často do kolektivu jiných dětí a podporujte ho v samostatnosti.

Pamatujte si, že učitelky ve školce dobře vědí, jak mají s dětmi pracovat a jsou dostatečně odborně připravené natolik, že dokáží respektovat individuální potřeby každého dítěte. Dítěti může pomoci i hračka přinesená z domova. Nemusíte si z nástupu svého dítěte do školky dělat těžkou hlavu. Často je tato velká změna mnohem těžší pro rodiče než pro děti.