Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Ukončení školního roku

Posledním dnem školního roku 2018/2019 byl pátek 28. 6. 2019, den, kdy žáci obdrželi vysvědčení.

A jak to všechno dopadlo?


Vysvědčení obdrželo celkem 229 žáků, z toho 160 žáků prospělo s vyznamenáním.

Průměr známek celé školy byl 1,41. Nejvíce bylo výborných - 1802, chvalitebných - 563, dobrých - 211, dostatečných - 94 a nedostatečné nebyly.

Všichni žáci byli v chování hodnoceni velmi dobře.

Bylo uděleno 127 pochval třídního učitele a 9 pochval ředitelky školy.

Knižní odměnu získaly 3 žákyně mimo jiné i za reprezentaci školy.

Během 2. pololetí bylo uděleno 9 napomenutí třídního učitele, 10 důtek třídního učitele a 3 žákům byla udělena důtka ředitelky školy.

Za 2. pololetí zameškali žáci celkem 9 535 hodin, všechny zameškané hodiny byly omluveny rodiči. Nejméně chyběli ve škole prvňáčci (průměr 23,3 hod. na žáka), nejvíce hodin zameškali deváťáci (průměr 65,2 hod.).


Fotografie ze slavnostního ukončení školního roku jsou ve Fotogalerii ZŠ.

 

 

Všem přejeme krásné a hlavně dlouhé prázdniny.