Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Hodnocení školní družiny ve šk. roce 2018/2019

Hodnocení ŠD ve školním roce 2018/2019


Ve školním roce 2018/2019 od 3. září navštěvovalo školní družinu 50 dětí z 1. až 3. třídy. Byly rozděleny do dvou oddělení tak, aby obě oddělení zastupovaly děti ze všech tříd.


Výchovně - vzdělávací proces probíhal dle celoročního tematického plánu v souladu s ŠVP pro ŠD. Společně vytváříme vhodné estetické prostředí, vedeme děti ke kamarádství, dodržování pravidel stanovených školním řádem, řádem školní družiny a pravidel slušného chování. Důraz jsme rovněž kladly na dodržování hygienických zásad a bezpečnostních předpisů.

Družinu zahajujeme relaxační činností v podobě čtení pohádek a časopisů, poslechu hudby stolních her, malování, vybarvování omalovánek, apod. Poté probíhá řízená činnost, kdy děti tvoří různé výrobky, modelují, učí se různým technikám malování. Využity byly i různé didaktické hry. U starších žáků probíhala také písemná příprava na vyučování.


Výrobky dětí v jednotlivých měsících (2. oddělení):


V měsíci září jsme se seznámili s novými žáky, poučili jsme se o bezpečném chování při všech činnostech ve ŠD. Vzpomínali jsme na zážitky a zajímavosti o prázdninách, které děti nakreslily. Využívali jsme krásného počasí pobytem na novém hřišti. Děti si vyrobily z papíru jablko, hrušku se skládaným červíčkem, tvořily zvířátka z přírodnin, udělaly zápichy ježka, dráčka.


Říjen – z papíru jsme skládali sovičku, netopýra, dýni a duchy, kterými jsme vyzdobili třídu i chodbu. Vyrobili jsme zápich včely a naučili jsme se vytvořit růžičky z podzimního barevného listí, které jsme nasbírali pobytem na zahradě. Žáci malovali na školním dvorku křídami různé malůvky s podzimní tématikou.


Listopad – vytvořili jsme z vlny krásné ježky a bubáky na gumičce, přečetli legendu, nakreslili a vyzdobili nástěnku obrázky sv. Martina. Vyrobili jsme ze skořápky berušku k akci „ Uspávání broučků“ a ze žaludu spící myšku ve skořápce s pleteným ocáskem. Děvčátka si zhotovila papírové peněženky, se kterými si hrála na obchod. Začínající adventní čas jsme si připomněli četbou vánočních zvyků a tradic.


Prosinec – zhotovili jsme budku pro ptáky a ze semínek a sádla krmítka, které jsme zavěsili na stromy ve školní zahradě. Vytvořili jsme různé zápichy s vánoční tématikou (Mikuláše, anděly, stromeček, zvoneček). Z papíru a vaty vyrobili vrány, sněhuláky a zkrášlili chodbu a třídu. Zdobili jsme perníčky a vyrobili vánoční svícen z CD, který jsme doplnili šiškami, badyánem, skořicí a hřebíčkem. Vánoční dobu jsme završili zdobením stromečku a vánoční besídkou, kde jsme dostali dárky a zazpívali koledy.


Leden – v chladném období jsme vyrobili z papíru a nazdobili šálek na čaj, podšálek a konvičku. Využili jsme k ozdobě různé raznice a opravdový sáček čaje. Také na papírovou brusli jsme se naučili vyrobit šňůrku z vlny. Jako každý rok o masopustu vyrábíme karnevalové masky a řetězy k výzdobě třídy a chodby. Navíc jsme zhotovili veselý nafukovací balónek, který jsme nazdobili krepovým papírem. Zapojili jsme se do soutěže "Namaluj, co ti chutná", kterou vyhlásila společnost Lidl. Úkolem bylo nakreslit potravinu, která dětem chutná a podpořit zájem o zdravější stravování.


Únor – děti vyráběly obrázky ze zažehlovacích korálků a udělaly si náramky z perliček. Také připravovaly stojánek na tužky pro zápis dětí do první třídy, který ozdobily sovičkou. Kluci většinou stavěli prostorové stavby z papírových cihliček. Nechyběla výroba srdíček z chlupatých drátků a nazdobených papírů ke svátku svatého Valentýna.


Březen – děti zhotovily zasunovací záložky, které ozdobily různými náměty z pohádek. Vyrobily berušky z papíru, které vystříhávaly zubatými nůžkami. S nastávající změnou ročního období jsme udělali krásné papírové vázy a vyzdobili je papírovými jarními květinami. Na špejli jsme nalepili vyrobené skládané tulipány a narcisy, které jsme upevnili do zhotovených váz. Tímto jsme vyzdobili třídu a nástěnky na chodbě. U příležitosti Světového dne vody  jsme se zúčastnili výtvarné soutěže na téma Voda pro život.


Duben – vyprávěli jsme si o velikonočních tradicích a zvycích, přečetli pranostiky. Děti zhotovily papírový velikonoční mobil zdobený peříčky – slepička s několika kuřátky, vyrobily zajíčka z umělé lžíce, velikonoční zápichy – zajíčky, kuřátka, vajíčka. Papírový žebřík s kuřátky doplněný slámou. Pobytem na školním hřišti se děvčátka naučila uvít pampeliškové věnečky.


Květen -  měsíc patřící našim maminkám. Děti vyrobily kromě přáníčka krásný měšec s bonbóny a naučily se vytvořit krepový karafiát, kterým dáreček ozdobily. Z vrbových proutků jsme vyrobili závěs a přilepili papouška zdobeného peřím. Zhotovili jsme dva druhy velkých žab z textilních rolí. Žábám jsme nalepili dlouhé papírové skládané nohy a přitavili pohyblivé oči. Žáby nám pak zdobily třídu i chodbu.


Červen – většinou jsme odpočívali na dekách ve stínu a hráli deskové a míčové hry. Vyrobili zápich sluníčka a zhotovili náramky z perliček. Na závěr školního roku jsme připravily pro děti soutěž „ Cesta za pokladem“, kdy děti plnily různé disciplíny. Pokladem byly porcelánové hrníčky, které si děti ozdobily a odnesly na památku na školní družinu.


   

Hodnocení ŠD ve školním roce 2018/2019 (1.oddělení)


V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu 25 dětí a to od první do třetí třídy. Z toho 7 prvňáčků, 3 druháci a 15 třeťáků. Během celého školního roku jsme se s dětmi snažili navzájem respektovat, dodržovat pravidla předem daná a hlavně se alespoň trochu bavit po povinnostech ve škole. Pokud nám to počasí dovolilo, trávili jsme čas venku na hřišti, rozvíjeli jsme tam svou tělesnou zdatnost a učili se sportovnímu chování. Uvnitř jsme vyráběli různé výrobky přizpůsobené ročnímu období, malovali výkresy k výzdobě jídelny, stavěli ze stavebnic prostorové objekty, hráli různé hry a hodně si povídali.


Činnosti v jednotlivých měsících školního roku:


Září – je seznamovací měsíc. Seznámili jsme se navzájem s novými kamarády a prostředím školní družiny, s řádem školní družiny a pravidly. Učili jsme se skládat vlaštovky z papíru a uspořádali závody, která dál doletí. Probírali jsme změny v podzimní přírodě, opakovali si barvy podzimu, ty jsme zapouštěli do savého papíru a vyrobili si tak barevné jablíčko k výzdobě školní jídelny. Pracovali jsme s razidly a různými šablonami např. při výrobě zápichu v podobě ježka.

 

Říjen – v průběhu října jsme si zdůrazňovali bezpečné chování při cestě do školy a z ní. Opakovali základní dopravní předpisy. Připomněli jsme si 100. výročí ČSR. Vyráběli jsme ježka z bambule, malovali kaštanům obličej, vyráběli podzimního skřítka z přírodnin dle vlastní fantazie. Pomocí výtvarné techniky zvané „muchláž“ jsme si vyrobili podzimní stromy, které jsme si vlastnoručně předem namalovali.


Listopad – během tohoto měsíce jsme si připomněli, že se blíží období, kdy se zvířátka ukládají k zimnímu spánku a některá spoléhají na pomoc lidí. Vyrobili jsme si ptačí budky z papíru, myšku z žaludu spící v ořechové skořápce, pomocí dvou proužků papíru jsme si vyrobili bílého koně Sv. Martina, rozmazáváním prašných kříd jsme tvořili siluety ducha a netopýra. Na konci měsíce, kdy se blíží již adventní období, jsme si vyrobili z ruliček od papírových utěrek Gnomy – vánoční skřítky.


Prosinec – měsíc plný příprav na vánoce. Připomínali jsme si vánoční tradice a obyčeje. Hledali rozdíly ve slavení Vánoc v dřívějších dobách a v současnosti. Zdobili jsme perníčky, vyráběli nejrůznější vánoční ozdoby a přání pomocí washi pásek, vyráběli anděly z výřezu ve tvaru kruhu a tvořili svícen z CD a šišky. Nakonec nás čekala vánoční besídka, zdobení stromečku se zpíváním koled a dárečky v podobě nových her do družiny.


Leden – všímáme si změn v přírodě, které se objevují s nástupem zimy. Zdůrazňujeme správné oblékání, povídáme si o zdraví a nemocech, dbáme na bezpečnost svou i ostatních při zimních hrách a radovánkách. V tomto měsíci jsme si vyrobili zimní stromy pomocí otisků prstů, barvili jsme sníh křídami a poté barevnými koulemi házeli na stejně barevný cíl, vyrobili si prostorový hrneček s čajem a citronem a kreslili pastelkami obrázky do soutěže „ Zdravá potravina s Lidlem“.


Únor – v tomto měsíci jsme hráli nejrůznější hry v družině – pohybové, míčové, sluchové, ke zlepšení paměti. Skládali jsme origami zvířátka – ptáčka a kraba. Nutno dodat, že se dětem moc povedla. Venku jsme vyráběli různé tvary z namrzlého sněhu (srdíčko, měsíc, cihličky atd.). Připomněli jsme si svátek Sv. Valentýna – vyráběli jsme zápich srdce s pomocí popcornu. Na nespotřebovaném zbytku jsme si moc pochutnali. A již tradičně patří k únoru maškarní ples, na který jsme si vytvořili škrabošky z obkreslených rukou.


Březen – všímali jsme si změn v přírodě, přicházejících s nástupem jara. Vyráběli jsme kočičky pomocí lepení vatových kuliček na základ namalovaný temperou, vyráběli jsme z papíru ovečku a z plastové lžičky zajíčka. Během prázdnin jsme si udělali procházku k místní hrázi, spojenou s dopravní výchovou a opakováním znalostí o přírodě.


Duben – tento měsíc byl ve znamení Velikonoc a příprav na ně. Povídali jsme si o nich, o tradicích, o jaru. Užívali jsme si plnými doušky jarní vůně venku. Hráli jsme různé týmové hry, míčové i pohybové. Učili jsme se plést věnečky z pampelišek. Našimi výrobky jsme vyzdobili okna školní jídelny – vyráběli jsme prostříhávané ptáčky a z proložek na vajíčka jsme vyrobili dekorační slepičku nebo kohouta.


Květen – slavíme Den matek. Proto jsme si povídali o maminkách a lásce, o jejich nezastupitelných rolích v našich životech. Vyrobili jsme maminkám přáníčko. Ze srdíček nabarvených krepovým papírem (zeleným a žlutým) jsme si vyrobili čtyřlístek pro štěstí. Pokud nám to počasí dovolilo, využívali jsme venkovních hřišť k odpočinku i aktivní relaxaci.


Červen – byl opravdu teplým měsícem. Vzhledem k tomu, že se blížil konec školního roku, jsme většinou odpočívali ve stínu, hráli deskové hry venku a povídali si, aby děti nabrali energii k co nejlepším výkonům ve škole. Vyráběli jsme vážky z pruhů papíru a ze skládané harmoniky z papíru jsme vyráběli barevné motýlky. Celý náš společný školní rok jsme ukončili Cestou za pokladem, při níž děti plnily nejrůznější úkoly a na konci cesty našly poklad. Šlo o hrníčky, které si pomalovali dle vlastní fantazie, a zůstaly jim na památku.


 

Děkujeme Unii rodičů a všem rodičům za spolupráci a některým za materiální dary do družiny.


                                                           Vychovatelky ŠD: I. oddělení – Veronika Dubová

                                                                                         II. oddělení – Květa Michálková