Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - Informace pro rodiče o prázdninovém provozu

MŠ Darkovice - provoz od 1. 7. – 12. 7. 2019


provoz od 6.30 hod – 16.00 hod.

úplata 200 Kč (tj. 100 Kč na týden)

odhlašování obědů na stránkách www.strava.cz


Rodiče si budou moct odhlašovat a přihlašovat na těchto stránkách dětem obědy jak  budou potřebovat.

Se všemi rodiči bude paní vedoucí školní jídelny komunikovat emailem nebo telefonicky.

Telefon na školní jídelnu je: 597 589 964.

 

 

 

 MŠ Hať - provoz od 15. 7. – 26. 7. 2019

 

provoz od 6.30 hod – 16.00 hod. v MŠ Hať, Dělená 1 (dolní Hať)

úplata 100 Kč (tj. 50 Kč na týden)


odhlašování obědů – pouze učitelce ve třídě a to den předem do 12.00 hod., učitelka

                                     nahlásí telefonicky počet obědů ve školní jídelně Hlučín Rovniny.

                                    telef. na MŠ: 597589128