Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Oslava 45.výročí školy

Ano, přátelé, tak jsme se dočkali....

 

 

   V pátek 14.6.2013 od 11 hodin, byla naše škola otevřena široké veřejnosti, abychom společně oslavili 45 let od otevření nové budovy školy v Hati. S napětím jsme čekali, kteří z bývalých učitelů a zaměstnanců školy se tu sejdou.

   Do prostor školy začali přicházet rodiče, prarodiče a známí. Škola je vítala nazdobená, pestrá a upravená, jako pravá dáma. Pro všechny byly připraveny zajímavosti ze života školy, fotogalerie, sportovní výsledky, výtvarné práce a ve třídách pak malé testíky vlastních znalostí z jednotlivých předmětů. Ať šlo o matematiku, fyziku, ruštinu, chemii, přírodopis, dějepis apod. Mnozí z návštěvníků si vyzkoušeli, co si ještě pamatují. Podle jejich ohlasů víme, že se dobře bavili, měli radost, když se jim dařilo a ještě větší, když překonali svá vnoučata! Zkrátka pamatovali si toho ještě hodně.

   Také naše počítačové učebny a interaktivní tabule lákaly. Ukázaly jim školu trochu jinak. Vždyť bez znalostí práce s počítačem, internetem a ostatní ICT se naše děti v životě neobejdou. A je úplně jedno, zda se to starší generaci líbí, pokrok se nedá zastavit a nároky na děti v tomhle směru rostou.

   Okolo 14 hodiny začali do prostor školy přicházet první z bývalých pedagogů a pracovníků. Moc rádi jsme v našem středu vítali manž. Nezvalovy, Pandolarisovy, Kvapilovy, Hlouškovy, p.uč.Gencovou, Miketovou, Kmětíkovou-Dorotíkovou, Fichnovou, Fojtíkovou, Buchtovou, Galdiovou, Plintovou, Malchárkovou, Rončkovou,

býv. řed. školy p. Strádala, Hřivňáka, p.uč. Breitkopfovou, Kačmařovou, Krupovou, Lapčíkovou, vych. ŠD paní Hamplovou, Hranickou, Tkačíkovou, naše další pedagogy p. Sosnovce, Hampla a mnoho dalších, pochopitelně i zaměstnance nepedagogy - paní Muchovou A., Pokludovou A., Gajovou A., Tomiakovou, L.Smolkovou, Sedláčka, Muchu, B.Tylečka a další. Nejen nám udělali všichni velikou radost, že pozvání přijali a přišli....Díky.

   Zavítali mezi nás i zástupci obce - p.M.Baďura a zástupci Gminy Krzyzanowice a školy v Bienkowicích, stejně i z okolních škol - Šilheřovic a Píště, také paní Křižáková za školský odbor v Hlučíně, naše MUDr. Martinásková, Mons. J. Svoboda a další milí hosté.

   Také přišli i někteří z řad našich sponzorů - p. K.Cigán, T.Jaroš, R.Ochvat a další, bez nich by nebyla naše školní jídelna vybavená novým nábytkem. Mnozí nás sice nenavštívili, ale přispěli vrchovatou mírou - Ing. Ševčík, J Wažík, A.Lasák, J.Kučatý, Ing.R.Gogolín, J.Svoboda, Hercog P., Boháček J., Plaček M., fa Thomas, J.Gospoš, R.Konetzný, J.Bindač, J.Šústek, M.Hříbek, Kalvar L., J.Kerlín a další. Všem moc děkujeme.

   Blížící se večer nás přivítal v prostorách tělocvičny, kde po proslovech p.řed. Těžkého a hostů nám zpříjemnili večer naši bývalí žáci -  V.Kozlová, V.Bekárková, E.Gogolínová a O. Jaroš.

   Vzájemné rozhovory a informace protkávaly večerní posezení a najednou nastal čas loučení, ale určitě ne nadlouho, vždyť už za 5 let bude mít naše škola 50 let! Takže brzy nashledanou.

   Všem, kteří se na naší oslavě podíleli jakýmkoliv způsobem, moc děkujeme. Bez jejich nezištné pomoci by tahle krásná akce nebyla, ještě jednou díky.


 

 

A pro ty, kteří chtějí vidět více, jsou tu fotografie z průběhu oslav na stránkách školy - sekce fotogalerie ZŠ a pak je tu také video ke zhlédnutí na regionální televizi Hlučínsko.

 

                                                                                                                 Mgr. Jurenková Věra