Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Branný závod v Opavě

Branný závod v Opavě

Dne 24. 6. se 8. A zúčastnila branného závodu Wolfram, který pořádalo krajské vojenské velitelství Ostrava v rámci projektu „Přípravy občanů k obraně státu“ (POKOS) akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  Jednalo se o brannou soutěž čtyřčlenných družstev žáků 8. tříd základních škol orientovanou mj. i na vojenské disciplíny a znalost historie paravýsadku Wolfram, po kterém je soutěž pojmenována. Vedoucím organizačního štábu byl prap. Pavel Pandolarovský, jehož otce mnozí občané z Hati a Darkovic zažili jako místního učitele tělocviku, a on sám se k Hati také hned hlásil. 


Žáci museli např. projít minovým polem (jeden člen týmu naváděl pomocí dalekohledu další členy týmu), překonat  bojovou dráhu v ochranné masce (OM-90) - po zdolání překážek musel každý člen týmu vyhledat a zapamatovat si heslo, které sloužilo k aktivaci dalšího člena týmu. Dále stříleli ze vzduchovkové pušky, zodpovídali otázky ve vědomostním testu (o výsadku Wolfram), další disciplínou byl silový trojboj a zdravověda -ošetření tepenného krvácení nohy, fixace zlomené ruky, přesun raněného na nosítkách, rozdýchání cvičné panny, dále hod granátem ze stoje, kleku a lehu v přilbě Armády ČR, a také vytrvalostní běh celého týmu současně na vzdálenost cca 1000 metrů. Dle reakcí žáků to byl skvělý závod a moc si celý den užili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branný závod v Opavě
Branný závod v Opavě
Branný závod v Opavě
Branný závod v Opavě
Branný závod v Opavě
Branný závod v Opavě
Branný závod v Opavě
Branný závod v Opavě
Branný závod v Opavě
Branný závod v Opavě
Branný závod v Opavě
Branný závod v Opavě