Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Pobyt v přírodě – Holčovice 27. 5. - 31. 5. 2019

Na konci května jsme jeli s dětmi z 4.A, 4.B a vybranými žáky z 3.A na pobyt v přírodě. Vyjížděli jsme v pondělí 27. května v ranních hodinách a z učitelského sboru se pobytu účastnily paní učitelky Kočí, Kostelniková, vychovatelka Dubová, slečna M. Štěpánová a pan učitel Šubrt.Naší destinací byla obec Holčovice, v podhůří Nízkého Jeseníku, kde jsme byli ubytováni v krásném a moderním hotelu Zlatá Opavice. Po vybalení kufrů a skvělém obědě se děti rozdělily do pěti skupin a vrhly do dobrodružné venkovní hry na kraji nedalekého lesa. Ta dala některým dost zabrat, takže podvečerní hodiny využili k osvěžení v krytém hotelovém bazénu.Také druhý den jsme trávili venku. Dopoledne jsme hráli hry, mimo jiné fotbal, basketbal nebo vybíjenou. Odpoledne jsme museli improvizovat kvůli vrtochům počasí, a tak jsme hráli pohybově-vzdělávací hry uvnitř. A protože byly děti moc hodné, mohly i tentokrát na osvěžení do bazénu.Ve středu a čtvrtek měli žáci naplánovány aktivity pod vedením animátorů ze Střediska volného času Bruntál. Ve třech skupinkách hráli několik zajímavých her, z nichž nejvíce asi bavila takticko-ekonomická hra na obchod, jejímž cílem bylo výhodně nakoupit a ještě výhodněji prodat různé druhy zeleniny za imaginární peníze. Vítězem se tak stal ten, kdo dokázal nashromáždit peněz nejvíce.Každý den po večeři patřil aktivitám, které si pro žáky připravili učitelé. Hrály se hry logické, taktické i dovednostní. Nutno dodat, že se jimi děti opravdu velmi bavily. Před večerkou děti hrály na pokojích karty, kreslily si nebo naslouchaly poutavému čtení paní učitelky Kočí.  


Čtvrteční večer se pak nesl ve znamení opékání, bilancování a ocenění nejlepších družstev. Opékali jsme párky jako za starých časů - pěkně pomocí klacíku u ohniště. Po něm jsme vyhlásili a ocenili družstvo, které bylo během všech soutěží nejúspěšnější. Ocenili jsme také ty děti, které měly po celý týden nejlépe uklizený pokoj. Protože však není důležité jen zvítězit, dostali všichni účastníci pamětní medaili i sladkou odměnu.Pobyt v přírodě se moc povedl. Děti byly nadšené a mnoho z nich v pátek ráno ani nechtělo domů. I my učitelé jsme byli spokojení - přestože to byl náročný týden, klidně bychom hned jeli znovu.


foto - viz Fotogalerie ZŠ