Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Letní kino - poděkování

Letní kino


Chtěla bych tímto poděkovat paní Lence Machalové, Lence Tichopádové, Dagmar Michálkové, Claudii Joseph, Magdaléně Plačkové, Markovi Vyškovskému, Janu Veselému, Radimovi Plačkovi, Martině Pončíkové, Lucii Pavliskové, Ireně Janošové, Gabriele Hoferkové, Lucii Bobříkové, Ivetě Rumpové, Pavle Sobotíkové a dalším za organizaci letního kina na dvorku naší základní školy. Členové Sdružení rodičů Základní školy a mateřské školy Hať postavili lavice, nachystali stánky s občerstvením, zajistili promítání pohádky Jak vycvičit draka 3 a celkově se postarali o krásný zážitek nejen z pohádky, ale taky z občerstvení, které je typické pro dnešní kina. Po skončení v cca 23,30 hod vše sklidili, zametli, uklidili odpadky a dali vše do původního stavu.


Moc jim za jejich práci, kterou dělají ve svém volnu, bez nároku na odměnu, jen pro radost našich dětí,  děkuji a chtěla bych požádat i další rodiče, kteří by chtěli s organizaci dalších akcí pomoci, aby se přihlásili přímo těmto třídním důvěrníkům nebo třídním učitelům svých dětí.

Děti dostaly při vstupu svítící náramky, které ve tmě zářily neonovými barvami jako světlušky. Noc strávená ve škole byla pro děti velkým zážitkem.

                                                                                   

                                                                                                                          Mgr. Rita Sobková, ředitelka