Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Úspěch v matematické soutěži Pythagoriáda

Úspěch našich žáků v okresním kole matematické soutěže


Ve dnech 27.-28. 5. 2019 se konalo v Opavě okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, do kterého  postoupili úspěšní řešitelé školních kol této soutěže z 5. až 8. tříd a žáci víceletých gymnázií okresu Opava.


Naši školu reprezentovali  čtyři žáci 7. třídy. Žákyně Magdaléna Vilčová v kategorii 7. tříd zvítězila a stala se (mezi 37 účastníky) nejlepší žákyní celého okresu. Žák Dominik Vicenec se stal úspěšným řešitelem.


Oběma blahopřejeme k úspěchu a všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Magdaléna Vilčová v letošním školním roce postoupila do 5 okresních olympiád a ve třech obsadila 1. místo v okrese.

Je nejlepší v matematice, Pythagoriádě a zeměpise.

 

 

Magdo, děkujeme za reprezentaci, blahopřejeme ke skvělým výsledkům a v dalším studiu Ti přejeme hodně úspěchů.