Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Úspěch naší žákyně

Žákyně 8. třídy Aneta Tomová skončila na pěkném čtvrtém místě v celostátní soutěži z angličtiny Můj hrdina, kterou vyhlásilo nakladatelství Fraus.

Gratulujeme.Aneta Tomová: My hero

My hero is my mother. She is my role model and I never want to lose her. She is kind, sensible and she always advises me. Her job is a teacher in the first class. She loves sunbathing and therefore we go to the sea every year. In autumn we go mushrooming, because she likes mushrooms, but I am the only person in our family who doesn´t like mushrooms. She doesn´t like beet, but I love it. She is still smiling, although she sometimes doesn´t have it easy with me. Despite the fact that we sometimes have different opinions about fashion or other things, we can always share opinions and don´t argue. Sometimes I feel sorry for her because she is always busy and is in charge of a lot of things, but I try to help her. She is the best mother in the world and I am so proud to be her daughter.