Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Exkurze po Rakousku

Exkurze po Rakousku

Co se žákům nejvíce líbilo na zájezdě v Rakousku?


Atmosféra výletu (K. D.)

Jídlo a jízda v autobusu (K. Š.)

Poznávání nových věci (K. K.)

Krásné prostředí a výborné jídlo (K. R.)

Atmosféra, kolektiv, jídlo (N. N.)

Památky (F. L.)

Plavba lodí (L. K.)

Haus der Natur (přírodovědné muzeum) v Salzburku (D. K.)

Přírodovědné muzeum, ubytování a procházka přírodou (T. C.)

Program zájezdu, hokej, hodně srandy a zážitků (O. Š.)

Sranda (M. J.)

Dále uváděli město Salzburg, bunkr, vodní hrátky v Hellbrunnu, Königssee, solný důl, jezero a město Hallstatt, soutěsku Lammerklamm, takže vlastně všechno.

 

 

 

Výlet do Rakouska


Výlet trval 3 dny. Vyjeli jsme brzo ráno po 1 hod. Do Salzburgu jsme dorazili kolem 10 hod. Navštívili jsme pevnost Hohensalzburg, Mozartův rodný dům, obilnou uličku a muzeum přírody. K večeru jsme se jeli ubytovat do Německa. Pokoje byly různě velké. My čtyři holky z 6. třídy jsme spaly spolu. Ráno po snídani jsme si jeli prohlídnout zámek Hellbrunn a Dokumentační centrum, kde jsme získali informace o Hitlerovi a jeho době. Pak byl přesun k jezeru Königssee. Pluli jsme po něm lodí. Třetí den jsme navštívili soutěsku Lammerklamm a solnou jeskyni, kde jsme každý dostali na památku malinkou solničku. Pozdě v noci jsme se vrátili do Hati, kde nás už před školou čekali rodiče. Výlet se nám moc líbil.          Žáci 6. třídyŠkolní zájezd do Rakouska a Německa 22. 5. - 24. 5. 2019


Ve středu 22. května jsme v brzkých ranních hodinách nastoupili do autobusu k odjezdu do Rakouska a Německa. Na tento poznávací zájezd jsme se těšili už od začátku školního roku. Po osmihodinové cestě jsme přijeli k naší první zastávce – Salzburgu. Zde jsme měli možnost navštívit zámek Mirabell s nádhernými zahradami, Haus der Natur (Dům přírody), Obilnou uličku, rezidenční palác a dóm, pevnost Hohensalzburg vysoko nad městem a na vlastní oči spatřit Mozartův rodný dům. Vše jen trochu pokazil déšť, který nás provázel skoro celým Salzburgem.

Do hostelu v Berchtesgadenu jsme dorazili okolo páté večer a nemůžu si na nic stěžovat. V pěkném pokoji nás spalo pět. Snídaně byly dobré a líbilo se mi, že jsme si mohli vybírat nápoje. Na večeře jsme chodili do blízké restaurace.

Druhý den jsme dojeli do Hellbrunnu, zámku s podivuhodnou zahradou. Proč podivuhodnou? Nikdy totiž nevíte, co se stane. Doporučili nám nasadit si pláštěnku a hodila se. Každou chvíli odněkud nečekaně vytryskla voda. Také už konečně vysvitlo slunce. Poté jsme jeli na Obersalzberg, kde se nachází Dokumentační centrum. Kdysi tam bylo venkovské sídlo nejvyšší nacistické smetánky včetně Hitlera. Také jsme viděli obrovský bunkr. Odpoledne jsme se mohli kochat pohledy při plavbě lodí po jezeře Königssee. To byl můj největší zážitek.

Poslední den našeho pobytu jsme se prošli soutěskou Lammerklamm, kudy protéká řeka Lammer. Nafotili jsme mnoho nádherných scenérií. Poslední zastávkou byl Hallstatt, kde jsme si prohlédli městečko i solný důl. Zábavný byl sjezd na skluzavce v solném dole, který jsme pojali jako závod v rychlosti. Vítězkou sjezdu se stala paní učitelka Michálková, což teda nikdo nečekal. Gratulujeme!

Chtěla bych poděkovat paní učitelce Ochvatové, Jarošové a Michálkové za organizaci výletu, řidičům za šťastnou cestu a naší paní průvodkyni, kterou tímto pozdravují JEJÍ MILÁČCI! Přivezli jsme si mnoho zážitků a nových vědomostí. Myslím si, že jsme si to všichni moc užili!

         


          Magdaléna Vilčová, 7. ARakousko


Do Rakouska jsme se všichni moc těšili a podle mě zájezd splnil všechna naše očekávání. Navštívili jsme hrady, zámky a pro Rakousko typická ledovcová jezera a v Hallstattu solné doly (po chuťové ochutnávce opravdu slané) a krásné letní sídlo biskupa v Hellbrunnu. Nezklamaly ani zahrady v Salzburgu. Ubytovaní jsme byli v Německu. Jídlo bylo taky výborné. Měli jsme dost času na nakupování suvenýrů, ovšem poté, co si to spolužáci přepočítali na české peníze, oznámili, že je rodiče určitě vydědí. Nikdo se neztratil ani nezranil, což byl pro paní učitelky dost velký zázrak, jelikož jsme „velmi šikovní“. Moc děkujeme našemu trpělivému učitelskému doprovodu, který nám umožnil tuto cestu podniknout.          Magdaléna Kalvarová, 8. A

 

 

 

Zahraniční zájezd

 

Dne 22. 5. 2019 jsme v 1'15 vyjeli do Rakouska. Mohli jet žáci z šesté, sedmé, osmé i deváté třídy. Ubytovali jsme se v krásném hostelu v německém Berchtesgadenu. Naší první zastávkou bylo město Salzburg. Poznali jsme krásné uličky města, zámecké zahrady, pevnost, dóm Quartier – rezidenční palác a kostel, a také Haus der Natur (dům přírody). Druhý den jsme navštívili zámek Hellbrunn a užili si vodní hrátky v jeho zahradách. Poté jsme vyrazili na Obersalzberg a prohlédli si dokumentační centrum věnované Hitlerově době a bunkr. Odpoledne jsme se přesunuli na plavbu lodí po jezeře Königssee, kde jsme viděli nádherné Alpy kolem nás. Uprostřed jezera se nachází ostrov, na kterém byl vybudován kostel sv. Bartoloměje. Třetí a zároveň poslední den jsme navštívili soutěsku Lammerklamm, kterou jsme procházeli zhruba hodinu. Poté jsme odjeli do solného města Hallstatt, kde jsme měli prohlídku v solném dole. 

Chtěla bych poděkovat všem učitelům, kteří s námi jeli, za to, že jsme je mohli poznat i z jiné stránky než té učitelské a také za to, že celý tento výlet zorganizovali. Také musím poděkovat naší milé paní průvodkyni a hodným pánům řidičům za bezpečnou jízdu. 

 

 

          Terezie Štěpánová, 9.Afotografie - viz FOTOGALERIE ZŠ