Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Německé pohádky a ruská pohádka – 8. a 9. třída

Německé pohádky a ruská pohádka – 8. a 9. třída

Pohádky Der dicke fette Pfannkuchen, Der süße Brei a O veliké řepě v ruštině


Němčináři z 8. třídy nacvičili pohádku O Koblížkovi a němčináři z 9. třídy Hrnečku, vař. Ani ruštináři z osmé třídy nezůstali stranou a předvedli se v pohádce O veliké řepě. Všechny scénky byly velmi názorné, a co se jazyka týče i poučné – včetně seznamu základních použitých slovíček či obrazového materiálu, ať už na tabuli nebo na výkresech. Mohli tak přiblížit tento jazyk i svým spolužákům, kteří se německy (nebo rusky) neučí. Jsou moc šikovní a ostatní mohli ocenit pokrok, jaký udělali po dvou či třech letech výuky. Pohádky ukončili německými písněmi a ruskou básničkou. Nyní se někteří z žáků chystají na zájezd do Rakouska, kde, jak doufáme, předvedou své znalosti cizích jazyků v praxi.

Německé pohádky a ruská pohádka – 8. a 9. třída
Německé pohádky a ruská pohádka – 8. a 9. třída
Německé pohádky a ruská pohádka – 8. a 9. třída
Německé pohádky a ruská pohádka – 8. a 9. třída
Německé pohádky a ruská pohádka – 8. a 9. třída
Německé pohádky a ruská pohádka – 8. a 9. třída
Německé pohádky a ruská pohádka – 8. a 9. třída
Německé pohádky a ruská pohádka – 8. a 9. třída
Německé pohádky a ruská pohádka – 8. a 9. třída
Německé pohádky a ruská pohádka – 8. a 9. třída
Německé pohádky a ruská pohádka – 8. a 9. třída