Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Den Země

V pátek 26. dubna na naší škole proběhl Den Země.


Jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Každá třída měla připravený svůj vlastní program, např. prezentace, různé aktivity ve třídách, exkurzi na třídičce odpadů, na čističce odpadních vod či na větrné elektrárně a poté šli žáci uklízet naši obec.Žáci 1. třídy zhotovovali značky k ochraně životního prostředí.


Žáci 2. třídy se proměnili v pilné včelky. Nejdříve se seznámili s životem včel, pak plnili tři úkoly. Po splnění pokračovali včelky v úklidu kolem školy.5. třída

 Dne 26. 4. 2019 se konal na naší škole Den Země. Každá třída si vybrala určité místo v Hati, kde sbírala odpadky, aby byla naše obec Hať pěkně čistá. Naše 5. třída si vybrala místo u větrné elektrárny.  V tento den jsme si první hodinu povídali o elektrárnách, alternativních zdrojích energie a jak fungují. Potom jsme šli k elektrárně, kde jsme měli domluvenou exkurzi. Průvodce nám vše ukázal a odpověděl nám na naše otázky. Uvnitř elektrárny to vypadalo jako v raketě. Zpátky jsme šli přes letiště, kde jsme také sbírali odpadky. Do školy jsme se vrátili okolo dvanácté hodiny. Den Země se mi moc líbil.

                                                                                                                                    Tereza Bočková

 

6. a 7. třída

Dne 26. 4. se žáci 6. a 7. třídy, v rámci oslavy Dne Země, zúčastnili exkurze na třídičce odpadů v Chlebičově. Pro všechny žáky to byl velký zážitek, zvláště proto, že plastový odpad ručně třídily vězeňkyně. Poté žáci jeli do Opavy na akci Den Země, kterou pořádala SŠ zemědělská. Zde mohli vidět různá domácí zvířata a domácí mazlíčky, vozidla záchranných složek (hasičů, policie), traktory a mohli se zúčastnit různých soutěží. Také si mohli zakoupit něco dobrého u stánků s občerstvením.

Nela Veselá


8. třída

 Ze Dne Země by si každý mohl odnést něco svého. Někdo ten čas strávený venku a sbíráním odpadků využil k rozmluvě s přáteli, ale někteří ten čas mohli využít jinak. Například k zamyšlení nad tím, co děláme pro to, aby obec nevypadala tak, jak jsme ji viděli dnes. Lidé by si měli více uvědomovat, jak je obec zaneřáděná, a měli by se o to zajímat i děti, mládež, dospělí i senioři. Vážně bychom tenhle odkaz chtěli předat budoucím generacím? Já myslím, že ne. Takže na co jsem během toho dne přišla? Na to, že kdyby se všichni chovali tak, jak tvrdí, neměli bychom co uklízet!

                                                                                                                  Terezie Štěpánová


Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země