Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Anglické pohádky – 6. a 8. třída

Anglické pohádky – 6. a 8. třída

Pohádky The enormous turnip a Goldilocks and three bears


Žáci 6. třídy nacvičili v rámci hodin angličtiny pohádku o veliké řepě – The enormous turnip a druhá skupina pohádku o dívce a třech medvědech – Goldilocks and three bears. Připravili si kostýmy, naučili se anglický text a hudební doprovod na kytary a nakonec zazpívali anglickou píseň. Scénky předvedli i žákům nižších ročníků a 8. třídy. Pro šesťáky to bylo první vystoupení v cizím jazyce, a nutno říci, že to zvládli na výbornou. Pro některé žáky to zase bylo první zhlédnutí anglického divadla a bylo potěšující slyšet, že většina z nich porozuměla.


Pohádka The tailor of Swaffham


Dalo by se říci, že naši osmáci jsou již zkušení herci, zvyklí používat anglický jazyk i před obecenstvem. Nejprve to dokázali loni v hodinách angličtiny, kdy hráli anglické divadlo pro spolužáky, a vyvrcholilo to veřejným vystoupení v kulturním domě v rámci školní akademie. Letos zhlédli profesionální anglické divadlo v Ostravě, což bylo jistě velkou inspirací, a poté si nacvičili pohádku o krejčím ze Swaffhamu - The tailor of Swaffham, který cestoval až do Londýna, aby se dozvěděl, že poklad ho čeká doma. Na závěr již tradičně scénku zakončili písní – tentokrát o londýnském mostě.

Anglické pohádky – 6. a 8. třída
Anglické pohádky – 6. a 8. třída
Anglické pohádky – 6. a 8. třída
Anglické pohádky – 6. a 8. třída
Anglické pohádky – 6. a 8. třída
Anglické pohádky – 6. a 8. třída
Anglické pohádky – 6. a 8. třída
Anglické pohádky – 6. a 8. třída
Anglické pohádky – 6. a 8. třída
Anglické pohádky – 6. a 8. třída
Anglické pohádky – 6. a 8. třída
Anglické pohádky – 6. a 8. třída