Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ-Velikonoční hry

MŠ-Velikonoční hry


Blíží se Velikonoce a u nás v 1.třídě Květinky si nejen povídáme a čteme o tradicích a zvycích tohoto svátku, ale taky si hrajeme, tvoříme a při tom plníme úkoly z předmatematických představ.Na fotografiích si můžete prohlédnout skupinovou práci dětí, kdy si při hře s barevnými papírovými vajíčky učily třídit podle barev, seřadit podle velikosti, přiřadit počet podle číslice a puntíků, roztřídit obrázky podle určité vlastnosti (kuřátko - domácí zvířata) a ozdobit velké velikonoční vajíčko víčkami z PET láhví podle předkresleného vzoru.       Spolupracovat spolu ve skupině je pro tak malé děti velmi obtížné. Navzájem se domluvit a taky si pomoci se děti teprve učí, ale jsou velice šikovné a snaživé.

MŠ-Velikonoční hry
MŠ-Velikonoční hry
MŠ-Velikonoční hry
MŠ-Velikonoční hry
MŠ-Velikonoční hry
MŠ-Velikonoční hry
MŠ-Velikonoční hry
MŠ-Velikonoční hry