Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ-Plavecký výcvik

MŠ-Plavecký výcvik

Předškolní děti z horní a dolní MŠ jezdily na plavecký výcvik do Bohumína.

Pod vedením příjemných učitelek „ plavecké školy“ se děti zpočátku seznamovaly s vodou.

V dětském bazénku se připravovaly formou her na noření hlaviček pod vodu a správné vyfukování pod hladinou. Postupně překonávaly počáteční strach a pomocí různých plaveckých pomůcek (pásů, hranolů, kroužků) se vydávaly do většího bazénu, kde už začaly zvládat základy plavání. Z úsměvů na tvářích můžeme vyčíst, že se děti vody nebojí, ba naopak se vždy těšily na „úterý“, kdy zase (celkem 10x) navštíví další lekci plavání.

MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik
MŠ-Plavecký výcvik