V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Ples pro žáky 1. stupně

Ples pro žáky 1. stupně

Ples pro žáky 1. stupněDne 1. března proběhl v Kulturním domě v Hati maškarní ples, který uspořádalo Sdružení rodičů pro žáky 1. až 5. třídy.  Pro své mladší kamarády si program na tento ples nachystali žáci 8. A. Děti soutěžily ve hře „Na sochy“, tančily s kamarádem a uvázaným balónkem na noze tak, aby jim nepraskl, zpívaly ukazovací písničky typu „Sloník Toník“ nebo „Já jsem taky popelář“, tančily s balónkem mezi čely, hrály „židličkovanou“ apod. Ochotní rodiče přichystali občerstvení a také tombolu, takže každý odcházel domů s dárečkem.

Ples pro žáky 1. stupně
Ples pro žáky 1. stupně
Ples pro žáky 1. stupně
Ples pro žáky 1. stupně
Ples pro žáky 1. stupně
Ples pro žáky 1. stupně
Ples pro žáky 1. stupně
Ples pro žáky 1. stupně
Ples pro žáky 1. stupně