V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Poděkování Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Hať

Poděkování Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Hať


Chtěla bych tímto poděkovat paní Lence Tichopádové, předsedkyni Sdružení rodičů Základní školy a mateřské školy Hať, a jejímu týmu dobrovolníků za organizaci Školního plesu pro rodiče, Maškarního plesu pro žáky nižšího stupně a Maškarního plesu pro děti mateřské školy. Všechny tři plesy byly výborné a rodiče, děti i žáci se těší na další akce, které Sdružení rodičů připravuje. Velký dík patří paní Lence Tichopádové, Lence Machalové, Marku Vyškovskému, Lucii Pavliskové, Pavle Sobotíkové, Dagmar Michálkové, Pavle Veselé, Gabriele Hoferkové, Evě Prostějovské, Ireně Janošové, Claudii Joseph, Magdaléně Plačkové, jejich partnerům a také rodičům, kteří pomohli při konkrétních akcích, napekli buchty, věnovali hračky do tomboly atd. Výtěžek, který je jejich zásluhou, slouží dětem mateřské a základní školy.



                                                                                                          Rita Sobková, ředitelka