V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Úspěch naší žákyně

Výrazný úspěch žákyně naší školy v okresním kole zeměpisné olympiády


 

Ve středu 20. února 2019 se konalo v Opavě na Mendelově gymnáziu okresní kolo zeměpisné olympiády. Sešli se zde vítězové školních kol z okresu Opava. Velkou radost nám udělala žákyně 7. třídy Magdaléna Vilčová, která v kategorii 1.B obsadila 1. místo. 20. března 2019 nás bude reprezentovat v krajském kole olympiády. Žákyni i paní učitelce, která ji na soutěž připravovala, touto cestou blahopřejeme k dosažení úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy.