Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Koncert pro žáky

Koncert pro žáky

Žáci 5. – 9. ročníků si v kulturním domě v Hati poslechli výchovný koncert s názvem Jazz jako základ populární hudby. V podání skupiny Marbo zazněly známé písně, doprovázené na saxofon a elektronické piano. Program byl doplněn informacemi o představitelích jednotlivých hudebních žánrů (ragtime, blues, swing, boogie woogie, klasický jazz) a o době, ve které vznikly. Dle reakcí žáků se jim koncert velmi líbil, a také se mnozí z nich sami zapojili svým zpěvem.

Koncert pro žáky
Koncert pro žáky
Koncert pro žáky
Koncert pro žáky
Koncert pro žáky