V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Kroužek angličtiny pro 1. třídu

Kroužek angličtiny pro 1. třídu

Prvňáci mají za sebou čtyři měsíce kroužku angličtiny. Naučili se například pozdravit, rozloučit se, poděkovat, zeptat se druhého na jméno, počítat do deseti, barvy, několik říkanek a písniček, popřát k Vánocům a k narozeninám a pojmenovat některá zvířata. Jsou moc šikovní, a určitě se toho spoustu naučí i ve druhém pololetí.

Kroužek angličtiny pro 1. třídu
Kroužek angličtiny pro 1. třídu
Kroužek angličtiny pro 1. třídu
Kroužek angličtiny pro 1. třídu
Kroužek angličtiny pro 1. třídu
Kroužek angličtiny pro 1. třídu