Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Preventivní program - Sebezkušenost jako podpora zdravých hodnot

Preventivní program - Sebezkušenost jako podpora zdravých hodnot

V úterý 29. 1. jsme se my, žáci deváté třídy s doprovodem p. uč. Dudové a p. uč. Jarošové vydali do Psychiatrické léčebny v Opavě.
Provedly nás zaměstnankyně léčebny. Nejdříve nám ukázaly oddělení pro starší lidi, kde jsme odrecitovali básně v nářečí a zatančili. Poté jsme šli na oddělení pro závislé, kde jsme měli možnost popovídat si s lidmi, kteří se léčí z alkoholismu, užívání drog a jiných závislostí. Hodinová přednáška byla naprosto strhující a hodně nám dala.


Nejvíce času jsme strávili na oddělení Gerentologie, kde jsme také odrecitovali básně a zatančili.
Každý ze seniorů měl možnost vyrobit si s naší pomocí papírovou kytičku. Během vyrábění jsme si s babičkami a dědečky povídali. Také jsme jim donesli malé dárečky.


Děkujeme za možnost se do této léčebny podívat, bylo to velmi poučné a obohacující.

 


                                                                                                  Terezie Š., žákyně 9.A

Preventivní program - Sebezkušenost jako podpora zdravých hodnot
Preventivní program - Sebezkušenost jako podpora zdravých hodnot
Preventivní program - Sebezkušenost jako podpora zdravých hodnot
Preventivní program - Sebezkušenost jako podpora zdravých hodnot
Preventivní program - Sebezkušenost jako podpora zdravých hodnot
Preventivní program - Sebezkušenost jako podpora zdravých hodnot
Preventivní program - Sebezkušenost jako podpora zdravých hodnot
Preventivní program - Sebezkušenost jako podpora zdravých hodnot
Preventivní program - Sebezkušenost jako podpora zdravých hodnot