Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Živá knihovna povolání a studijních možností

Živá knihovna povolání a studijních možností

Ve středu 30. ledna proběhla již tradiční akce Živá knihovna povolání a studijních možností.


V Ostravě ve Světě techniky byly prezentovány studijní obory vybraných středních škol. Prezentovány byly tyto obory: zahradník, optik,strojírenská metalurgie, požární ochrana, logistické a finanční služby, lakýrník, pekař, nábytkářství, geodézie a stavebnictví, managment cestovního ruchu. Své profese zde představovali konkrétní lidé, kteří je vykonávají. Na to navázaly prezentace studentů a pedagogů středních škol o tom, jaký studijní či učební obor je k vykonávání povolání potřebný, kde se dá studovat a co jeho studium obnáší. V expozicích a učebnách Světa techniky pak byla rozptýlena stanoviště všech prezentujících firem a škol tak, aby se žáci mohli na vše potřebné individuálně doptat, případně si některé činnosti sami vyzkoušet.