V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ-Beseda s rodiči a dětmi "O výchově..."

Základní škola a mateřská škola Hať

zve rodiče a děti, které půjdou v dubnu k zápisu,

na besedu s Mgr. Zuzanou Pavelovou na téma


 

O výchově ……………


Kdy: úterý 5. února nebo středa 6. února  2019 od 15,30 hod.


Kde: mateřská škola v ZŠCílem je ukázat rodičům aktuální úroveň dítěte v sociálním kontaktu, úroveň koncentrace pozornosti a spolupráce. Schopnost samostatné činnosti nad předloženými úkoly. Dále úroveň matematických představ, sluchového a zrakového vnímání, úroveň grafomotoriky a vizuomotoriky. V rozhovoru s dítětem zhodnotit úroveň řeči a schopnost vyjadřování včetně schopnosti popisování prožitých situací. Rodiče budou informování čemu se v tomto období věnovat, včetně upozornění na základní komunikační nástroje vedení dítěte. V první části pracuje lektor s předškoláky, ve druhé části semináře probíhá reflexe s rodiči.