V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Slavnost Slabikáře

Slavnost Slabikáře

Dne 11. 12. se na naší škole uskutečnila Slavnost Slabikáře. Prvňáčci se již nemohli dočkat, až před zraky svých rodičů ale i prarodičů dokáží, jak zvládají zkrotit nejen písmenka, slabiky ale dokonce celá slova.

Žáčci se vydali do Čtenářského království, kde se snažili pomocí nelehkých úkolů zachránit zakletou princeznu. Odměnou za odvahu a čtenářskou zdatnost jim byl královnou předán vlastní Slabikář s kouzelnou záložkou. Teď už se jen s chutí začíst do nových příběhů ve Slabikáři.

Nakonec malí čtenáři  sklidili od přítomných obrovský potlesk.

Slavnost Slabikáře
Slavnost Slabikáře
Slavnost Slabikáře
Slavnost Slabikáře
Slavnost Slabikáře
Slavnost Slabikáře
Slavnost Slabikáře
Slavnost Slabikáře
Slavnost Slabikáře
Slavnost Slabikáře
Slavnost Slabikáře
Slavnost Slabikáře