V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Soutěž „Znám historii, kulturu a každodenní život našich sousedů Poláků"

Soutěž „Znám historii, kulturu a každodenní život našich sousedů Poláků"

Ve středu 5. prosince 2018 se naše žákyně 9. třídy Terezie Štěpánová a Eva Jarošová zúčastnily slavnostního předávání ocenění za první místo v soutěži „Znám historii, kulturu a každodenní život našich sousedů – Poláků“.


Soutěž byla vyhlášena Moravskoslezským krajem ve spolupráci s Opolským vojvodstvím. Nabídka soutěže přišla téměř na poslední chvíli. Do ukončení zbývalo pouhých 10 dnů. Terezie Štěpánová vytvořila prezentaci s názvem Jan Pavel II. Shrnula v ní význam této osobnosti z hlediska lidského, církevního, politického, ukázala na jeho nelehký život a jeho poselství pro současný svět.  Touto prezentací Terezka zaujala porotu a celou soutěž vyhrála. Obdržela od představitelů MSK kraje spoustu dárečků, upomínek, diplom a na jaře příštího roku jednodenní výlet do polského Opole. Druhá žákyně 9. třídy Eva Jarošová vytvořila prezentaci s názvem Sv. Vojtěch, rovněž velmi zdařilou.


Děvčatům děkujeme za reprezentaci naší školy i obce Hať.

Soutěž „Znám historii, kulturu a každodenní život našich sousedů Poláků"