V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Beseda s městskou policií

Beseda s městskou policií

Dne 21. 11. 2018 k nám přijela Městská policie z Hlučína.

Povídali nám o nebezpečných a neznámých zvířatech. Pán policista nám začal povídat o nebezpečných psech. Řekl nám taky, jak se máme zachovat, když potkáme osamělého psa nebo kočku,  lišku, která může mít vzteklinu. Dále roj včel, vos a sršní nebo nebezpečného hada. Nakonec nám ukázal krajtu královskou, která se jmenovala Horác. Mohli jsme si ji vzít i do ruky. Rozloučili jsme se a byli jsme spokojeni. Moc se  nám to líbilo!!


                                                                    Tereza B., Marie Š., Jakub K., Magdaléna P. -  žáci 5. třídy  

Beseda s městskou policií
Beseda s městskou policií
Beseda s městskou policií
Beseda s městskou policií