Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - 1. třída "Květinky"

MŠ - 1. třída "Květinky"

Je podzim a děti z 1. třídy "Květinky" poznávají svět. Prostřednictvím různých her s jablíčky, přírodninami (např. šišky, semínka dýní, ořechové skořápky...), ale i s obrázky a didaktickými pomůckami ze dřeva si osvojují základy předčtenářských a předmatematických představ. Umíme již zazpívat několik písniček, zatančit např. Vyletěl si pyšný drak, Šel zahradník do zahrady, Leze ježek... a taky umíme zdolávat jednoduchou překážkovou dráhu v tělocvičně. Tento týden budeme vyrábět "broučky" z ořechových skořápek a v pátek 16. 11. odpoledne je slavnostně uspíme.


A jak jsme všichni šikovní si můžete prohlédnout ve Fotogalerii MŠ.