Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Anglické divadlo

Anglické divadlo pro 8. a 9. třídu v Ostravě


Jack & Joe - to je název představení o dvojčatech, kteří se rozhodli kempovat. Jeden z nich sní jedovatou houbu a druhý se ho snaží zachránit. Na cestě pro pomoc potkává různé lidi a vede s nimi zajímavé rozhovory – samozřejmě v angličtině. Představení bylo srozumitelné, vtipné a mělo spád. Nás učitele potěšilo, že s porozuměním v angličtině naši žáci neměli problémy a dle reakcí se jim divadlo velmi líbilo.