Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Dopravní výchova a návštěva muzea Hlučínska

Dopravní výchova a návštěva muzea Hlučínska

Osmáci se zúčastnili přednášky a besedy na téma Bezpečnost na ulici v Hlučíně. Dozvěděli se informace nejen o pravidlech silničního provozu, ale také o možnosti získání řidičských průkazů na malý motocykl, o rizicích spojených s užíváním alkoholu a psychotropních látek, shlédli video, které jim přiblížilo důležitost osvětlení cyklistů i chodců za tmy a použití cyklistické přilby, měli možnost klást otázky a část programu vedl i zástupce městské policie.


Poté žáci navštívili Muzeum Hlučínska, kde právě probíhá výstava Přemysl Otakar II., zakladatel Hlučína a jeho dědictví. Hlučín je totiž jediné slezské město založené tímto králem a letos si připomínáme 740 let od jeho smrti a zároveň 700 let od vzniku Opavského vévodství, stejně jako od úmrtí Přemyslova levobočného syna Mikuláše.  Žáci viděli např. kuchyňskou keramiku, středověké zbraně a kompletně dochovanou drátěnou košili. Interaktivně se také zapojili do programu tím, že vypracovali otázky o posledním mužském potomku Přemyslovců Valentinu Hrbatém, a poté je prezentovali před třídou.

Dopravní výchova a návštěva muzea Hlučínska
Dopravní výchova a návštěva muzea Hlučínska
Dopravní výchova a návštěva muzea Hlučínska
Dopravní výchova a návštěva muzea Hlučínska
Dopravní výchova a návštěva muzea Hlučínska
Dopravní výchova a návštěva muzea Hlučínska