Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Evropský den jazyků – letos po našimu

Evropský den jazyků – letos po našimu

Evropský den jazyků 2018 – letos po našimu


Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy, se slaví dne 26. září. V tento den se i naše základní škola každoročně připojuje k aktivitám, které mají povzbudit k tomu, aby se lidé v jakémkoli věku učili jazyky, protože jazyková rozmanitost je nástrojem pro dosažení většího mezikulturního porozumění a zároveň součástí bohatého kulturního dědictví.


Letos jsme jako téma zvolili náš místní jazyk, který už mnohé z dětí neovládají a nemluví jím – je to tzv. „po našimu, po haťsky, po prajzsky“. Z toho důvodu jsme pozvali i hosty, kteří jim tento jazyk přiblížili. Byli to: paní Schlossarková z Hlučína, paní Rončková z Darkovic, paní Pardubická z Hati a bratři Gerhold a Wilibald Kostelníkovi z Hati. V závěru se k nim připojila i paní Cigánová, haťská kronikářka. Tímto jim ještě jednou děkujeme za zajímavé vyprávění o životě na Prajzské.


Kromě vyprávění již zmíněných hostů žáci 4. až 9. ročníku shlédli prezentaci o Prajzské, poslechli si několik písní v nářečí v provedení školního sboru a všichni si zazpívali známou „O du alajne“, napříč všemi ročníky se zapojili do kvízu, žáci 9. a 8. tříd si přichystali scénky v nářečí a předvedli tanec v kroji. Naši akci navštívili také žáci z Darkovic a z Bienkovic a haťští občané. Žáci 1. až 3. třídy se ve škole naučili prajzskou písničku a měli hodinu angličtiny s rodilým mluvčím.Reakce žáků (z dotazníků):


Den jazyků se jim líbil, protože: to bylo naučné a zároveň zábavné, byly tam legrační scénky, líbili se hosté a jejich vyprávění, líbí se jim prajzština, rádi mluví po našimu, slyšeli povídky o Hati a jak se kdysi žilo, připomněli si minulost naší vesnice, zpívali se sborem, líbila se vystoupení a ukázky a kvízy, byla tam sranda, končilo se dřív, zazpívali si, připomněli si jazyk, který se už nepoužívá, neučili se, bylo to zajímavé, líbilo se, že měli na starost ozvučení, líbilo se O du alajne, naučili se novým slovům, bylo pěkné, jak se vyprávěly příběhy.


Nelíbilo se: že nic nemohli dělat, museli sedět, něčemu nerozuměli a vyprávění bylo dlouhé a bylo tam málo her.


Po prajzsky by chtěli umět, protože: je to zajímavé a zábavné, líbí se jim to, některým slovům od babičky nerozumí, takže by jim chtěli porozumět, chtěli by tak mluvit plynule, aby se dorozuměli se starými lidmi, je to jazyk našich předků, některá slova jsou srandovní, chtěli by zjistit, jak mluvila jejich prababička, aby rozuměli, co si vykládá mamka s prababičkou.


Po prajzsky by nechtěli umět, protože: je to divné a lepší je spisovná čeština, je to nespisovné a už se tak nemluví, kdyby mluvili jen po našimu, nedomluvili by se jinde, jsou zvyklí na český jazyk, za chvíli se prajzština už používat nebude, je to složité, blbě se to říká, je to zvláštní těžký jazyk.


Pro příští Den jazyků žáci navrhují: Každá třída si vylosuje svou zemi, zase ve třídách, zase v kulturním domě, jet do zahraničí, aby každá třída vystupovala, každá třída si vylosuje nějaké cizí město, polštinu, znovu – jak se mluví po prajzsky, řečtinu, italštinu, francouzštinu, slovenštinu, němčinu, více her, aktivity, aby se hýbali, udělat to jako v roce 2017, nechat to stejné jako letos.


foto - viz FOTOGALERIE ZŠ