Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Žáci se mohou stravovat ve zrekonstruované školní jídelně.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

MŠ - 1.třída Květinky

MŠ - 1.třída Květinky
Nastal nový školní rok 2018/2019 a v 1.třídě Květinky se sešlo 25 dětí - 12 děvčátek, 13 chlapců. A protože jsou ještě malé, většinou tříleté, na školku si teprve zvykají. Seznamují se s novým prostředím, s novými kamarády a paní učitelky jsou jim velkou oporou, když se jim stýská po mamince. Ale teď, na konci září, je slziček čím dál méně a děti se již těší, jak budou společně zpívat, tančit, cvičit, kreslit, malovat, povídat si, poslouchat pohádky, prostě poznávat svět. Přejeme všem dětem, ať se jim ve školičce líbí a ať jsou spokojené a usměvavé celý den.

Paní učitelky Ivana Tvrdá a Irma Domanská
MŠ - 1.třída Květinky
MŠ - 1.třída Květinky
MŠ - 1.třída Květinky
MŠ - 1.třída Květinky
MŠ - 1.třída Květinky
MŠ - 1.třída Květinky