Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Akce šk. roku 2017/2018

 

Školní rok 2017/2018

 


 

září-říjen    Dopravní výchova - 3.,4. a 8.třída

 

září            Ukázka tance

 

                  Pomoc žáků chovatelům při přípravě výstavy

 

                  Návštěva zahrádkářské a chovatelské výstavy

 

19.9.          Návštěva Úřadu práce v Opavě - 9.třída

 

                  Návštěva Slezského zemského muzea v Opavě - 7.třída

 

18.9.          Ukázka golfu - 1.stupeň

 

27.9.          Evropský den jazyků

 

29.9.          Kino

 

9.10.          Divadlo - 8., 9.třída

 

10.-11.10.   Sběr papíru

 

17.10.         Branný závod

 

18.10.         Divadlo - nižší stupeň

 

20.10.         Zeměpisná exkurze - 9.třída

 

25.10.         Připomenutí 28.10.1918, vyhodnocení sběru papíru a branného dne

 

31.10.         Halloween - nižší stupeň

 

říjen            Účast v soutěži - Oxford Illustrator

 

8.11.           Účast v recitační soutěži

 

15.11.         OZO - 2.třída

 

16.11.         Připomenutí významu státního svátku 17. listopadu

 

16.11.         Broučkiáda - UR

 

21.11.         Přednáška PhDr. J. Bartošové - pro rodiče

 

listopad       9.třída - SCIO testování, soutěž "Hledáme mladého chemika"

 

                   Účast v korespondenční Soutěži vtipné němčiny

 

                     Školní kolo dějepisné olympiády

 

23.11.         OZO - 4.třída

 

24.11.         OZO - 5.třída

 

24.11.         "Antigravitační den" - akci pořádala 9.třída

 

24.11.         Účast v soutěži Hlučínský slavíček

 

30.11.         Mikulášská besídka na Ostravské univerzitě - účast žáků 9.tř.

 

  6.12.         Přednáška na téma Kolonizátoři - 7. a 8.tř.

 

  6.12.        "Čertovská škola" - nižší  stupeň

 

prosinec      Účast v recitační soutěži v německém jazyce

 

                  Adventní sbírka

 

                  Soutěž O nejkrásnější vánoční ozdobu na stromeček

 

  7.12.        Beseda s psycholožkou (pro rodiče)

 

11.12.        Návštěva vánočního workshopu v Opavě

 

19.12.        Anglické divadlo - 8. a 9.tř.

 

19.12.        Účast v soutěži Volit či nevolit

 

21.12.        Vánoční besídky

 

22.12.        Buď OK - preventivní program pro žáky 1. až 7.tř.

 

  3.1.          Buď OK - preventivní program pro žáky 8. a 9.tř.

 

leden-březen   Plavecký výcvik - 2., 3., 4.tř.                      

 

 12.1         Školní ples -akce pořádaná UR

 

 18.1.        Soutěž "Řemeslo má zlaté dno" - žáci 9.tř.

 

 19.1.        Beseda s rodiči na téma "Agresivita a delikty mládeže"

 

                 Olympiády - Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Zeměpis, Dějepis, Chemie

 

  1.2.         Buď OK - preventivní program pro žáky 1. až 5.tř.

 

  1.2.         Slavnostní otevření školní knihovny

 

4.-9.2.       Lyžařský kurz - žáci 8. a 9.tř.

 

13.2.         Maškarní ples - nižší stupeň

 

15.2.         Den otevřených dveří

 

únor          Recitační soutěž - školní kolo

 

 1.3.          Beseda s rodiči na téma "Drogová problematika u dětí a mladistvých"

 

březen       Účast v okresním kole recitační soutěže

 

23.3.          Jarní dílny

 

11.4.          Exkurze do ČT - 8.tř.

 

12.4.          Den Země

 

24.4.          Exkurze - automobilka Hyundai, pivovar Nošovice - žáci 8. a 9.tř.

 

25.4.          Beseda s rodiči na téma "Zvládání výchovných problémů dětí mladšího školního věku"

 

26.4.          Setkání s pamětníky

 

duben        Celostátní soutěž z němčiny "Moje obálka učebnice" - účast žáků

 

květen       Soutěž "Vtipná němčina"

 

4.5.           Den zdraví - 1. a 2. tř.

 

9.5.           Festival pozitivního myšlení v Bienkowicích - účast žáků

 

                 Dějepisná exkurze - památník Hrabyně - žáci 8. a 9.tř.

 

                 Preventivní program Renarkonu - žáci 1.-5.tř.

 

16.5.         Dopravní výchova v Hlučíně - 4.tř.

 

23.5.         Hry bez hranic - 1.-9.tř.

 

29.5.         Okresní kolo Pythagoriády - účast žáků

 

30.5.         Atletické mistrovství škol Hlučínska - účast žáků

 

31.5.         Integrovaný záchranný systém v Hlučíně - žáci nižšího stupně

 

květen-červen    Školní výlety

 

 3.6.         Dětský den - organizovalo Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Hať

 

 5.6.         Příhraniční olympiáda v Bienkowicích

 

 8.6.         Letní kino - Špunti na vodě (akci organizovalo Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Hať)

 

12.6.        Preventivní program KYBERŠIKANA - žáci vyššího stupně

 

12.-13.6.  Sběr papíru

 

13.6.        Exkurze SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích - 8.tř.

 

14.6.        Listování - organizovalo Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ

 

22.6.        Slavnostní akademie v KD Hať

 

23.6.        Den otevřených dveří - oslavy 50. výročí otevření školy

 

26.6.        Branný den

 

27.6.        Slavnostní ukončení školního roku 2017/2018