Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Sportovní soutěže

Sportovní soutěže

Hry bez hranic


Dne 23. 5. 2018 se ve škole ZŠ Hať uskutečnily závody Hry bez hranic. Soutěžily čtyři desetičlenné družstva proti sobě. První družstvo se jmenovalo zelené, druhé modré, třetí žluté a čtvrté červené. Všichni soutěžící se sešli druhou hodinu v tělocvičně a začali nacvičovat. Třetí hodinu vše začalo. Přišli diváci, potom jsme se představili a nakonec se začalo soutěžit. Všechny disciplíny se dělily na dvě části, vědomostní a sportovní. Jak se hrálo, diváci povzbuzovali a fandili. Nakonec po dlouhém souboji vyhrálo družstvo zelených. Druhé místo obsadilo družstvo modrých, třetí skončilo žluté družstvo a na čtvrtém místě se umístilo družstvo červených. Rozdaly se ceny, začalo se tančit a potom jsme šli domů.

Bočková Tereza, 4. třída

 

Atletické mistrovství škol Hlučínska


Dne 30. 5. 2018 se v Hlučíně na škole Miroslava Tyrše konalo Atletické mistrovství škol Hlučínska.  Z Haťské školy se účastnilo celkem 18 žáků ve třech kategoriích, 1. kategorie – žáci 4. – 5. třídy (Tereza Bočková, Nela Malkrabová, Alexandra Polášková, Patrik Fuljer, Adam Marčák, Jan Pšenica), 2. kategorie – žáci 6. – 7. třídy (Magdaléna Kalvarová, Julie Štěpánová, Veronika Janyšková, Jakub Švec, Filip Lampa, Šimon Ksenič) a 3. kategorie byli žáci 8. a 9. třídy (Sára Plačková, Edita Kielarová, Eva Jarošová, Ondřej Šústek, Jonáš Prchala, Kryštof Robenek). I přes veliké horko a silné protivníky se nám podařilo získat dvě bronzové medaile a to ve skoku dalekém a hodu plným míčem pro Jakuba Švece.

Eva Jarošová a Ondřej Šústek, 8. třída

 

Příhraniční olympiáda v Bienkowicích


Dne 5. 6. 2018 se uskutečnila Příhraniční olympiáda v Bienkowicích mezi základními školami okolních obcí (Hať, Šilheřovice, Píšť, Krzyzanowice). Olympionici soutěžili ve dvou kategoriích – mladší kategorie (4. – 6. třída) a starší kategorie (7. – 9. třída). Soutěžilo se v šesti disciplínách: běh na 50 m, skok daleký, hod medicinbalem, přeskoky přes švihadlo, běh na 200 m (mladší kategorie) a běh na 300 m (starší kategorie) a v neposlední řadě to byla kolektivní hra vybíjená pro mladší a volejbal pro starší. Naše škola obsadila stříbrnou pozici. Přivezli jsme také i řadu medailí pro jednotlivce.


Naši školu reprezentovali:


Mladší kategorie (4. – 6. třída) – Elen Gajdošíková, Karolína Kubisová, Alexandra Polášková, Adam Marčák, Marek Němec, Patrik Fuljer, Daniel Starowicz


Starší kategorie (7. – 9. třída) – Veronika Konetzná, Klára Plačková, Veronika Návratová, Lenka Witassková, Jiří Hajduček, Richard Kubík, Jan Lazar, Patrik Šimčík


Umístění našich žáků:


Veronika Konetzná skončila ve své kategorii celkově první z dívek.

Veronika Konetzná: 1. místo – skok daleký, 1. místo – běh na 50 m, 3. místo – hod medicinbalem, 1. místo – běh na 300 m

Klára Plačková: 2. místo – přeskoky přes švihadlo

Lenka Witassková: 3. místo – přeskoky přes švihadlo, 3. místo – skok daleký

Veronika Návratová: 1. místo – hod medicinbalem

Jan Lazar: 3. místo – přeskoky přes švihadlo

Patrik Fuljer: 3. místo – skok daleký

Nela Malkrabová: 2. místo – přeskoky přes švihadloDne 5. 6. 2018 jsme se zúčastnili Příhraniční olympiády v Bienkowicích. První hodinu jsme se učili jako ostatní žáci a poté jsme vyrazili autem s paní učitelkou do Bienkowic. Když jsme dorazili na určené místo, Poláci nás srdečně přivítali a odvedli nás do šaten, kde jsme si odložili věci a převlékli se do sportovních oděvů. Olympiáda začala a náš Haťský tým se vydal na první disciplínu jež byl skok do dálky. Dále jsme pokračovali během na 50 m a házeli medicinbalem do dálky. Po těchto disciplínách jsme přešli na přeskoky přes švihadlo, běh na 300 m (mladší 200 m) a na řadu přišly týmové hry. Mladší žáci hráli ,,polskou“ vybíjenou a starší kategorie volejbal. Týmové hry se však nehodnotily, ale všichni jsme si je náramně užily a naučili jsme se novou formu vybíjené. Po dlouhém sportování přišel čas na vydatnou svačinu. Když jsme se do syta najedli začalo vyhodnocování jednotlivců i škol. Naše škola se umístila velmi dobře ať už ve vyhodnocování jednotlivců nebo v celkovém skóre škol. V celkovém počtu bodů se umístila na prvním místě škola Křižanovice, na 2. místě škola Hať, na 3. místě Šilheřovice a na čtvrtém Píšť. Tímto chceme moc poděkovat paní učitelce Turčekové za to, že jsme se mohli zúčastnit této sportovní olympiády a všem zúčastněným, kteří statečně bojovali s námi až do konce.


Klára Plačková, Lenka Witassková, Veronika Konetzná, 9. třída
Sportovní soutěže
Sportovní soutěže
Sportovní soutěže
Sportovní soutěže
Sportovní soutěže
Sportovní soutěže
Sportovní soutěže
Sportovní soutěže
Sportovní soutěže
Sportovní soutěže
Sportovní soutěže
Sportovní soutěže
Sportovní soutěže