Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

Opavský skřivánek

Opavský skřivánek

V pátek 13. 4. 2018 proběhla v Opavě soutěž Opavský skřivánek, které se účastnila i naše žákyně 2. třídy  Natálie Baďurová. Porota její výkon ocenila a Natálie postoupila do druhého (krajského) kola.

To se konalo v pátek 4. 5. 2018 formou  veřejného  koncertu v Loutkovém divadle Opava. Soutěžící zpívali v lidových krojích a za doprovodu cimbálové muziky. V plném sále a před porotou si ve své kategorii Natálka vybojovala nádherné 1. místo.

Stala se tak opavským skřivánkem a bude reprezentovat náš region v soutěži  Moravsko-slezský zpěváček.


K tomuto velkému úspěchu moc gratulujeme.

Opavský skřivánek
Opavský skřivánek