Užíváme si nového venkovního hřiště a doskočiště na skok daleký.

V naší škole máme nově zrekonstruovanou interaktivní knihovnu se spoustou zajímavých knih.

Naše škola se nachází v obci Hať. Sousedí s Polskem a je součástí regionu Hlučínsko. 

Naše škola je pavilónová a všechny budovy, včetně mateřské školy, prošly celkovou rekonstrukcí.

Náš školní vzdělávací program má název "Škola-jedna rodina"a naší snahou je vytvářet pro žáky klidné, přátelské a příjemné pracovní prostředí.

 

Na naší škole pořádáme  řadu akcí a projektových dnů, z nichž některé  mají již dlouholetou tradici např. Den jazyků, Branný závod, Den Země, Tvořivé dílny...

Všechny třídy jsou vybaveny  výškově nastavitelným nábytkem. Ve výuce využíváme multimediální a počítačovou techniku.

Vyučující se snaží přistupovat k dětem individuálně a  jsme otevřeni i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Důležitá je pro nás dobrá spolupráce s rodiči.

Naše škola tvoří celek spolu s mateřskou školou, která má také odloučené pracoviště i v dolní části obce.

1. místo v celostátní soutěži z němčiny

1. místo v celostátní soutěži z němčiny

1. místo v celostátní soutěži z němčiny


Společnost Fraus vyhlásila soutěž Moje obálka učebnice, které se zúčastnili dva žáci devátého ročníku - Adam Stříbný a David Maier. V soutěži šlo o vytvoření co nejkreativnějšího obalu pro učebnice němčiny. Kromě výtvarného či digitálního návrhu museli zdůvodnit v němčině, proč zrovna jejich návrh je nejlepší. Kluci se rozhodli pro digitální návrh a německy komentované video. Porota pak ocenila originalitu, preciznost, vtipnost, zpracování pro dva díly učebnice a odměnila jejich snahu 1. místem v soutěži, které se účastnila spousta škol z republiky.

Adamovi a Davidovi byly předány krásné ceny v podobně knih, batohu a psacích potřeb. Pro školu jsme pak získali sadu nových učebnic do němčiny, které určitě využijeme.

1. místo v celostátní soutěži z němčiny